O.B.S. Tweestromen school

De Twee Stromenschool is de enige school in Heerewaarden. De huidige school is in 1976 gebouwd. Karakteristiek aan de school is het puntdak. Hieronder is een gemeenschapsruimte waar omheen klaslokalen zijn gesitueerd. De lokalen zijn allemaal 6-hoekig van vorm wat een 2e karakteristiek van de school is.

 
Tweestromen App
nieuwsbrief
 
Aanmelding nieuwsbrief

Door hieronder uw gegevens in te vullen en te versturen, ontvangt u de eerstvolgende nieuwbrief per e-mail. U bent automatisch geabonneerd op de algemene nieuwsbrief en die betreffende de groep van uw kind.

Uw naam:
Naam kind(eren):
Groep(en):
gr.0 gr.1 gr.2
gr.3 gr.4 gr.5
gr.6 gr.7 gr.8
Uw e-mail:
Verificatiecode:
beveiligingscode
  (code overtypen aub.)
 
sluiten sluiten
 
Openbare basisschool

Het openbaar onderwijs in Heerewaarden vindt haar oorsprong in de vorige eeuw en bestaat al meer dan 100 jaar. De Tweestromenschool is de enige school in Heerewaarden. Inpandig is ook peuterspeelzaal 'De Wigwam', waarmee de school regelmatig contact heeft, met name in het traject Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Wij vinden het van groot belang dat ieder kind zich thuis voelt op onze school. Als een kind zich prettig voelt zal dat ook positieve gevolgen hebben voor de onderwijsresultaten van de kinderen. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Wij werken dan ook hard aan een vriendelijk en veilig klimaat. Daarbij hebben wij het vertrouwen in het vermogen van de kinderen om te leren, waarbij wij er van uitgaan dat er tempoverschillen zijn en dat sommige kinderen via andere wegen hun doelen bereiken. Dit vertrouwen leidt tot zelfvertrouwen bij de kinderen.
 
 
 

Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij, kortweg STROOMM genoemd. STROOMM is op 01 januari 2007 ontstaan uit het samengaan van de besturen van de stichtingen voor primair openbaar onderwijs in de gemeenten Boxtel, Maasdriel, Sint-Michielsgestel en Vught. Ook het bestuur van het openbaar onderwijs van de gemeente Haaren en het bestuur van het openbaar onderwijs van de gemeente Zaltbommel zijn inmiddels toegetreden.

Het bestuur van de aldus ontstane Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij vormt het bevoegd gezag van de 15 openbare basisscholen in deze 6 gemeenten. De stichting telt momenteel 15 basisscholen, ca. 3300 leerlingen en 300 personeelsleden. De scholen bevinden zich in Aalst, Berlicum, Brakel, Boxtel, Haaren, Heerewaarden, Hedel, Kerkdriel, Sint-Michielsgestel, Rossum, Vught en Zaltbommel.
www.stroomm.nl
 
 
Kanjerschool

Wij zijn sinds schooljaar 2010-2011 een kanjerschool. Dit is een nieuwe methode om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te volgen en te stimuleren.
Hier volgt een korte uitleg. U kunt meer lezen op www.kanjertraining.nl
Met de Kanjertraining bereiken we de volgende doelen:
 • De leerkracht wordt gerespecteerd.
 • Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.
 • Leerlingen durven zichzelf te zijn.
 • Leerlingen voelen zich veilig.
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
 • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.
 • Leerlingen durven cognitief te presteren.
 • Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen.
 • Er ontstaat een positieve leer- en werkhouding.
 • School voldoet aan de doelen die worden gesteld door de wet Actief Burgerschap en Sociale Integratie.
 
 
 
 
  O.B.S. Tweestromenschool  -  Bukestraat 3  -  Heerewaarden  -  T. 0487  57 15 22  -  info@tweestromenschool.nl  -  Copyright © 2018
facebook twitter toutube
 
Nieuwsbrief 2 stromenschool