O.B.S. Tweestromen school

De Twee Stromenschool is de enige school in Heerewaarden. De huidige school is in 1976 gebouwd. Karakteristiek aan de school is het puntdak. Hieronder is een gemeenschapsruimte waar omheen klaslokalen zijn gesitueerd. De lokalen zijn allemaal 6-hoekig van vorm wat een 2e karakteristiek van de school is.

 
Tweestromen App
nieuwsbrief
 
Aanmelding nieuwsbrief

Door hieronder uw gegevens in te vullen en te versturen, ontvangt u de eerstvolgende nieuwbrief per e-mail. U bent automatisch geabonneerd op de algemene nieuwsbrief en die betreffende de groep van uw kind.

Uw naam:
Naam kind(eren):
Groep(en):
gr.0 gr.1 gr.2
gr.3 gr.4 gr.5
gr.6 gr.7 gr.8
Uw e-mail:
Verificatiecode:
beveiligingscode
  (code overtypen aub.)
 
sluiten sluiten
 
Aanmelden stap 1: oriŽntatie

In principe zijn alle kinderen welkom op onze school, ook als ze speciale zorg nodig hebben.

Op de "open dagen" kunnen ouders zich oriŽnteren op onze school. De data van de open dagen zijn voor dit jaar op 6 en 8 maart a.s. tussen 09.00 en 11.00 uur. U krijgt dan een rondleiding en informatie over de school.

Ouders die hun kind(eren) op school willen aanmelden dienen een afspraak te maken met de directeur voor een informatief gesprek eventueel voorgegaan door toezending van de schoolgids (ook te lezen op deze website). Een oriŽnterend gesprek vindt plaats om te kijken of de wensen en verwachtingen van de ouders overeenstemmen met datgene dat de school kan bieden.

Aanmelden kan op dat moment geschieden, maar ook later indien men daar nog eens rustig over na wil denken of eerst nog op andere scholen wil kijken.
 
 
 
Aanmelden stap 2: keuze

Wanneer u de schoolkeuze voor uw kind(eren) heeft gemaakt, vragen we u het gekregen aanmeldingsformulier in te leveren vÚÚr 1 april. Er kan dan voor het komende schooljaar rekening worden gehouden met de groepsindeling.

Het formulier wordt door beide ouders/verzorgers ondertekend voor juistheid en volledigheid van de gegevens. Tevens geeft men hierbij de school toestemming om alle voor het onderwijs relevante gegevens bij diverse instellingen op te mogen vragen. Het aanmeldingsformulier dient vergezeld te gaan van een kopie van de identiteitskaart waar het Burgerservicenummer (Sofinummer) van het kind op staat vermeld. Ook vragen we een kopie van de zorgverzekering, zodat we bij ongelukken rechtstreeks naar de huisarts of het ziekenhuis kunnen indien nodig.

Wanneer het kind tussentijds van school verandert, door verhuizing of door de wens van ouders is het de gewoonte dat er contact gezocht wordt met de directeur van de school van herkomst.
 
 
Aanmelden stap 3: plaatsing

Na ontvangst en bestudering van alle relevante gegevens, beslist de school of het kind geplaatst wordt en in welke groep. Na aanmelding neemt de leerkracht van groep 1 ongeveer 6 weken voordat het kind op school komt contact op met de ouders voor een intakegesprek. Ter voorbereiding van dit gesprek vragen we u een intakeformulier in te vullen die u van de directeur gekregen heeft.
    Plaatsing 4-jarigen:
  • 4 jarigen mogen op school komen op de dag nadat ze 4 zijn geworden.
  • Voordat het kind op school komt mag het 2 dagdelen op bezoek komen.
  • 4 Ėjarigen stromen het hele jaar in, in overleg met de leerkracht van groep 1-2. Vanaf 6 weken voor de zomervakantie en 6 weken voor de kerstvakantie stromen er geen nieuwe kinderen meer in.
  • Kinderen die voor 1 oktober 4 jaar worden mogen aan de start van het schooljaar gelijk instromen.
Op de open dag nodigen we u als ouders/verzorgers graag uit om een ochtend in de klas te komen kijken hoe het uw kind vergaat op school. Verder zijn er gedurende het jaar meerdere momenten waarop de groepsleerkracht u uit zal nodigen om het over uw kind(eren) te hebben.
 
 
 


 
  O.B.S. Tweestromenschool  -  Bukestraat 3  -  Heerewaarden  -  T. 0487  57 15 22  -  info@tweestromenschool.nl  -  Copyright © 2018
facebook twitter toutube
 
Nieuwsbrief 2 stromenschool