nieuwsbrief , 05-02-2019   
 
Nieuwsbrief 05-02-2019

Beste Ouders,

Geboorte Danique.
De meeste van u zullen inmiddels al wel social media op de hoogte zijn, maar ik mag u nog melden dat Renee Kik inmiddels ook al bevallen is en wel van een mooie en gezonde dochter Danique. 
Danique is op 17 januari geboren. We kunnen gelukkig ook hier melden dat het heel goed met haar en Renee gaat  en dat natuurlijk het hele gezin erg trots en blij is!
Onderstaande bijbehorende foto mocht in de nieuwsbrief:Verlofaanvragen
In een eerder nieuwsbrief meldde ik al dat verlofaanvragen middels de Schoolapp (helaas) niet altijd goed bij me binnenkomen. 
Mocht u afgelopen periode een verlofaanvraag ingediend hebben, waarop u nog geen reactie van mij heeft gekregen, wilt u dan a.u.b. even een mailtje sturen naar: d.snoeren@tweeestromenschool.nl  ?
Ik zal dan n.a.v. uw mail binnen 3 dagen even contact met u opnemen en u eventueel een  verlofaanvraagformulier bezorgen.
We weten dan zo zeker dat uw aanvraag ontvangen is en in behandeling genomen wordt.

Vriendelijke groet,
Paul Van den Bosesche, wnd.directeur voor Deborah Snoeren. 

Cito-toetsen
Beste ouders/verzorgers van onze leerlingen, 

In januari hebben we, net als alle andere jaren, bij de groepen 3 t/m 8 weer enkele CITO toetsen afgenomen.
De groepen 1 en 2 hebben we de cito niet afgenomen, u heeft vast in het nieuws wel gehoord dat de inspectie van onderwijs dit zo goed als verboden heeft. Wij hebben daarom besloten deze toetsen niet meer af te nemen. Gelukkig hebben wij een volledig aanbod waarvan de leerkracht vastlegt in het Digikeuzebord op wat zij ziet in de klas. Daar zijn we al enige tijd mee bezig en zijn de rapporten op gebaseerd.
Tevens hebben wij gezien dat de onderdelen van Digikeuzebord veel uitgebreider zijn dan die van de cito. 

Voor de ouders van groep 3 t/m8 geldt het volgende;

Woensdag 13 maart krijgt u van ons de resultaten van deze toetsen. Deze ‘uitslagen’ komen met uw kind mee en zitten in een gesloten enveloppe. Wij spreken deze uitslag bewust niet door met de leerlingen. Dat is niet de doelstelling van de afname. De toetsen geven ons antwoord op vragen als: is de mate van vooruitgang van de leerling in de afgelopen periode te vergelijken met de mate van vooruitgang in de daaraan voorafgaande periodes? Vertoond zijn/haar ontwikkeling nog steeds een opgaande lijn of stagneren de vorderingen?

Hiernaast ziet u een schemaatje met een korte uitleg over de niveau waarde.

Antwoord op een vaak gesteld vraag:

Hoe kan het dat mijn kind hoog scoort op de toetsen op de methode, maar minder goed op de toetsen van Cito?

Toetsen uit de methode zijn bedoeld om te controleren of de leerlingen de lesstof beheersen. Ze zijn zo gemaakt dat het merendeel van de leerlingen vrijwel alles goed kan maken. De toetsen van Cito beogen een onderscheid te maken tussen verschillende leerlingen. Door ook moeilijke opgaven in de toets op te nemen, krijgen de betere kinderen de kans om te laten zien wat ze kunnen. Het omgekeerde geldt ook voor de minder sterke leerlingen. Voor hen zijn makkelijkere opgaven opgenomen, zodat ook zij kunnen laten zien wat ze kunnen.

Indien u graag uitgebreidere informatie over CITO en uitslagen wilt ontvangen, zenden wij u die graag toe.

Hartelijke groet,

Team Tweestromenschool


 www.tweestromenschool.nl
Klik hier indien u de nieuwsbrief niet correct kunt zien.
Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik hier
 
Copyright © 2019  •  Obs Tweestromenschool  •  T +31 (0)487 – 57 15 22  •  info@tweestromenschool.nl