Open ochtenden en studiedag, 13-02-2019   
 
Open ochtenden en studiedag

Beste Ouders,
Gisteren heeft u onderstaande brief ontvangen. Wij willen hier graag een aanvulling op geven.
De open ochtend duurt net als vorige jaren van 9.00 uur tot 11.00 uur. We hebben daarbij bezoekmomenten van  halve uren aangegeven. Dit bleek niet helemaal duidelijk. Om misverstanden te voorkomen willen we u laten weten dat u deze tijden kunt zien als momenten om te kunnen wisselen van groep wannneer u meerdere kinderen op school heeft.
Indien u niet van groep hoeft te wisselen mag u gerust langer dan een half uur in de groep blijven.
Wij hopen met deze aanvulling enige onduidelijkheid weg te nemen en we hopen dat door iedereen de open ochtend als een bijzondere en plezierige Tweestromenschoolochtend ervaren zal worden. Waarmee u een blik krijgt op de gang van zaken tijdens een schoolochtend.

Met vriendelijke groet namens het team,

Paul Van den Bossche,
wnmd voor Deborah Snoeren. 


Bij 12-2-2019 en 14-2-2019 staat op de schoolkalender gemeld: Open ochtend.

De “open ochtenden” op de Tweestromenschool zijn bedoeld om u als ouders een blik te gunnen in het schoolgebeuren en de klas van uw kind terwijl de school in bedrijf is.
Vanochtend was ik wegens eerder geplande ziekenhuisafspraken afwezig en kon ik e.e.a. niet in gewenste banen leiden, waardoor de start van de ochtend waarschijnlijk niet zo liep, zoals u verwacht had.
Hiervoor mede namens het team mijn welgemeende excuses.

Ook a.s. donderdag kan ik op de tweede open ochtend deze week niet aanwezig zijn om u “te ontvangen”, wegens twee agenda-afspraken op mijn eigen school. Dit is helaas een van de zaken die voorkomen bij het leiden van twee scholen.

Het team wil u a.s. donderdag 14 februari opnieuw de mogelijkheid bieden om in de klas van uw kind te komen kijken.

Daarbij verzoek ik u nadrukkelijk om tijdig aanwezig te zijn en in overleg met de leerkracht een plekje in de klas in te nemen, zodat de leerkrachten gewoon hun lesprogramma voor deze ochtend kunnen draaien. Ook voor de kinderen kan dan de ochtend gewoon verlopen als op andere schooldagen. 

Voor de “open ochtend” van donderdag 14 februari a.s wil ik u hierbij verzoeken een keuze te maken uit een van de volgende tijden:

van 9.00 uur tot 9.30 uur
van 9.30 uur tot 10.00 uur             
en van 10.30 uur tot 11.00 uur.

Ik neem aan dat u zich kunt voorstellen dat het meenemen van jongere kinderen in de klas erg onhandig is in een klassensituatie; ik verzoek u hierbij daarom voor hen een andere oplossing te vinden.

We wensen u een gezellig schoolbezoek.

Tot slot wil ik u herinneren aan de studiedag van morgen woensdag 13 februari; de kinderen hebben deze dag geen les.

Hartelijke groet, namens het team,

Paul Van den Bossche, wnd. directeur voor Deborah Snoeren.www.tweestromenschool.nl
Klik hier indien u de nieuwsbrief niet correct kunt zien.
Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik hier
 
Copyright © 2019  •  Obs Tweestromenschool  •  T +31 (0)487 – 57 15 22  •  info@tweestromenschool.nl