Nieuwsbrief , 15-02-2019   
 
Nieuwsbrief Tweestromenschool15-2-2019

Beste ouders,
hierbij een nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:
- n.a.v.mijn brief van dinsdag over de open ochtenden 
- afwezigheid Chantal maandag 18 februari
- aankondiging stakingsdag vrijdag 15 maart
- artikel van GGD over bedplassen
  

1e) -n.a.v. mijn brief van dinsdag over de open ochtenden
Afgelopen week zijn er twee open ochtenden geweest. Na de eerste open ochtend is er door rmij een nieuwsbrief  verstuurd, waarin ik e.e.a. probeeerde te regelen, zodat de 2e ochtend prettiger zou verlopen dan de eerste ochtend; e.e.a. was namelijk (wat ik begreep) niet zo verlopen als door ouders en team verwacht was.
Deze door mij positief bedoelde brief blijkt echter niet door iedereen zo ontvangen te zijn, als dat door mij bedoeld was. Dat vind ik echt heel vervelend. 
Ik wil daarom het volgende aan u melden:
-Afgelopen woensdagochtend hebben de teamleden met elkaar nog e.e.a. afgestemd over de open ochtend om de tweede open ochtend prettig te laten verlopen.
-Vanochtend heb ik met een van de ouders die naar mij gereageerd had een constructief geprek gehad over de open ochtenden. De ouder heeft me uitgelegd hoe de brief op haar is overgekomen.
We hebben o.a. gesproken over verbeterpunten, een duidelijk beleid en communicatie daarover naar de ouders. Ik heb in het gesprek aangegeven, dat ik aan Deborah en het team zal vragen om een duidelijk beleid op te stellen t.a.v. de open ochtenden en dat ook naar ouders te communiceren. Zowel ouders als team willen plezierige open dagen en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.    

2e) -afwezigheid Chantal maandag 18 februari
Zoals het kopje hierboven al aangeeft is Chantal a.s maandag afwezig; er is een vervangende leerkracht voor de groep aanwezig.

3e) -aankondiging stakingsdag 15 maart 
Het gehele onderwijs van basisonderwijs tot universiteit houdt halverwege de maand maart een actieweek. Die eindigt op vrijdag 15 maart met een brede staking. Inzet van deze nieuwe staking is o.a. verlaging van werkdruk. Buiten deze staking om had ik voor 15 maart al twee verlofaanvragen wegens omstandigheden van collega’s op mijn bureau liggen. Peiling naar stakingsbereid bij het personeel leerde me dat er ook vanuit de Tweestromen-school aan de stakingsactie meegedaan zou worden. Ik wil u daarom alvast melden dat -indien de landelijke staking- doorgaat de Tweestromenschool op vrijdag 15 maart voor de leerlingen gesloten zal zijn. Ik zal u tijdig informeren of de staking definitief doorgaat en ook zult u nog een brief van onze Voorzitter College van Bestuur ontvangen.

4e) -artikel bedplassen via Ilse Van Wijk.
Ik ontving weer een artikel van de jeugdverpleegkundige van de GGD.
Ik stuur u dit als bijlage bij deze nieuwsbrief,

Vriendelijke groet en een prettig weekend gewenst,
Paul Van den Bossche, wnd.directeur voor Deborah Snoeren.

Bedplassen artikel.pdfwww.tweestromenschool.nl
Klik hier indien u de nieuwsbrief niet correct kunt zien.
Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik hier
 
Copyright © 2019  •  Obs Tweestromenschool  •  T +31 (0)487 – 57 15 22  •  info@tweestromenschool.nl