Nieuwsbrief i.v.m. AVG en hoofdluis,    
 

Heerewaarden 29-03-2019

Beste ouders,

1e) Vandaag krijgen alle leerlingen uit de groepen 3 t/m 8  een brief mee naar huis i.v.m. door u te verlenen toestemming voor gebruik van foto- en filmmateriaal door school  en voor het gebruik van een eventuele adressenlijst van de groep. 
De kinderen uit de groep 1/2 krijgen de brief maandag mee naar huis.

Omdat er bij de brief een toestemmingsformulier zit dat u als ouders dient in te vullen, ontvangt u een papieren versie, zodat u het formulier niet zelf hoeft uit te printen.

Ik wil u het volgende vragen:
-Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen en het formulier als ouders  beiden ondertekenen? Alleen als er sprake is van 1 ouder met ouderlijk gezag, voldoet 1 handtekening.
-Wilt u het formulier uiterlijk vrijdag 12 april in (laten) leveren bij de leerkracht van uw kind? Dan kan verwerking ervan plaatsvinden.

2) In een vorige brief meldde ik dat er weer hoofdluis geconstateerd was op school. Ik wil u hierbij herinneren aan het elke dag controleren / kammen  van uw kind(-eren) en hierbij tevens melden dat er in de werkgroep hoofdluis nog plaats is voor enkele vrijwillige "luizen-ouders".


Met vriendelijke groet,
Paul Van den Bossche,
wnd.directeur voor Deborah Snoeren 

Stroommbrief toestemming foto video gebruik 2Stromenschool.pdfwww.tweestromenschool.nl
Klik hier indien u de nieuwsbrief niet correct kunt zien.
Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik hier
 
Copyright © 2019  •  Obs Tweestromenschool  •  T +31 (0)487 – 57 15 22  •  info@tweestromenschool.nl