nieuws vanuit de ouderraad, 09-04-2019   
 
nieuwsbrief

Beste ouders / verzorgers,

Van de ouderraad kreeg ik het verzoek om 2 stukjes met u te delen in een nieuwsbrief. Aangezien het eerste stukje over de Pasen gaat, deel ik ze vandaag al met u.

Met vriendelijke groet,

Paul Van den Bossche,

Wnd. directeur voor Deborah

 

Bete ouders/verzorgers,

Onze paashaas ligt in de lappenmand, het is niet duidelijk of deze hersteld is voor 18 april. 

Wie zou het leuk vinden om de klassen langs te gaan als haas en bij groep 1/2 en waarschijnlijk ook bij de peuterspeelzaal een verhaaltje voor te lezen? Ook haalt de paashaas de groepen op voor de lunch en is natuurlijk hier ook gezellig aanwezig, kortom reuzeleuk. 

Opgeven mag bij één van de OR leden of via mail agnavanvenrooij@gmail.com

Zoals reeds verzonden in de nieuwsbrief van januari, willen wij u graag aan het volgende herinneren. 

In goed overleg hebben wij besloten om leerkrachtendag, d.d. 29 mei, qua activiteiten door te schuiven naar 2020.

Hoe zijn we tot dit besluit gekomen?

Juf Deborah en juf Renee hebben verlof en juf Hester is weg, hierdoor komen de activiteiten, want wij kunnen het niet alleen, veel voor rekening van juf  Chantal en juf Dorieke dit schooljaar en dit kost tijd....veel tijd.

Wij hebben gekeken hoe wij ervoor kunnen zorgen de juffen een beetje te ontlasten. Vandaar ons besluit leerkrachtendag qua activiteiten een jaartje door te schuiven. 

Natuurlijk willen wij niet aan de verjaardagen van de leerkrachten en meneer Jacob voorbij lopen en zullen uit naam van alle leerlingen een cadeautje verzorgen. U zult te zijner tijd hiervoor een brief ontvangen waarin wij zoals ieder jaar een vrijwillige bijdrage vragen voor het cadeau


Wij hopen op uw begrip.


Groet,


De Ouderraadwww.tweestromenschool.nl
Klik hier indien u de nieuwsbrief niet correct kunt zien.
Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik hier
 
Copyright © 2019  •  Obs Tweestromenschool  •  T +31 (0)487 – 57 15 22  •  info@tweestromenschool.nl