Website laden...

Openbare basisschool

Het openbaar onderwijs in Heerewaarden vindt haar oorsprong in de vorige eeuw en bestaat al meer dan 100 jaar. De Tweestromenschool is de school van Heerewaarden. Inpandig is ook de voorschool 'De Wigwam', waarmee de school regelmatig contact heeft, met name in het traject Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Wij vinden het van groot belang dat ieder kind zich thuis voelt op onze school. Als een kind zich prettig voelt zal dat ook positieve gevolgen hebben voor de onderwijsresultaten van de kinderen. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Wij werken dan ook hard aan een vriendelijk en veilig klimaat. Daarbij hebben wij het vertrouwen in het vermogen van de kinderen om te leren, waarbij wij er van uitgaan dat er tempoverschillen zijn en dat sommige kinderen via andere wegen hun doelen bereiken. Dit vertrouwen leidt tot zelfvertrouwen bij de kinderen.

dit is een Stroomm-school

De Tweestromenschool valt onder de Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meijerij, kortweg Stroomm genoemd.

Website Stroomm

Openbare basisschool

Foto impressie

In verband met de wet op de privacy kunnen we niet alle foto’s publiekelijk op de website/app e.d.plaatsen.

Voorschool en buitenschoolse opvang

Voorschool De Wigwam

De voorschool (voorheen peuterspeelzaal) “De Wigwam” is voor iedere peuter een goede voorbereiding op de basisschool. Spelenderwijs worden allerlei vaardigheden gestimuleerd. Naast het samen spelen, leren, ontdekken en groeien vervult de voorschool ook een signalerende en ondersteunende rol naar kinderen en ouders. 
Voor meer informatie: www.t-veldmuisje.nl


BSO Villa Verboven

Villa Verboven verzorgt voor alle basisschoolkinderen voor- en naschoolse opvang. Zij bieden op pedagogische wijze zinvolle vrijetijdsbesteding aan uw kind. Kinderen worden dagelijks met de haal- en brengservice van en naar school vervoerd om te ontdekken en ontwikkelen bij BSO Villa Verboven.
telefoonnummer: 0418 - 661 701
website: www.villaverboven.nl


Parro schoolapp

Basisschool App

Onze online communicatie verloopt via Parro. Parro is en een app en bevat o.a. de kalender, informatie over de klas, een optie om ziek te melden of evt. een verlofformulier te downloaden en wordt gebruikt om nieuwsbrieven en berichten te versturen.
Ouders krijgen een uitnodiging om zich aan te melden vanuit ParnasSys en school.

Download voor Android: klik hier.
Download voor iOS: klik hier

Documenten

Download hier de schoolgids en de kalender. Het aanmeldformulier kunt u aanvragen bij de directeur, deze wordt vaak tijdens de persoonlijke kennismaking ingevuld.

Lipdub 2018 Tweestromenschool

Een kijkje in de keuken van...
Opgenomen op donderdag 5 april 2018 met alle kinderen van school en de Voorschool, het jaar van de opening van ons nieuwe schoolgebouw in MFC de Steen.